רח' הנצי"ב 18 תל-אביב 67018 | טלפון 03-5620102 | פקס 03-5620104 | אימייל office@law-kaplan.co.il

תגמולי ביטוח

תחום זה כולל תביעות עפ"י פוליסות ביטוח כנגד חברת ביטוח שמסרבת להכיר בחבותה או שמסרבת להכיר בנזק כולו או חלקו. משרדנו בקיא בכל פוליסות הביטוח הקיימות ומתמצא בנוסח המכביד של הפוליסות בפרשנות ובפסיקה. וזאת לדעת: תקופת ההתיישנות בתביעות תגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. המשמעות היא שעל המבוטח להגיש תביעה לבית המשפט תוך שלוש שנים מיום אירוע מקרה הביטוח שאם לא כן הוא יהיה מנוע מלתבוע את נזקיו.

אודות המשרד | תחומי עיסוק | עורכי הדין | פסקי דין | צור קשר

כל הזכויות שמורות לעו"ד אריה קפלן - עו"ד מאיה קפלן